Mgr. Ing. Hana Fojtová absolvovala v roce 2006 Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor Podnikové finance a obchod, v roce 2007 pak Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
Po ukončení studií působila jako interní právník v holdingu SYNOT, kde se zaměřovala především na právo obchodních společností.
Od roku 2009 působila v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák jako advokátní koncipientka, kde vykonávala praxi ve všech oblastech práva.
Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v roce 2011 vykonávala samostatnou advokátní praxi se sídlem v Uherském Hradišti. Od roku 2014 je společnicí Advokátní kanceláře Štauderová & Fojtová se sídlem ve Zlíně.
Svou praxi zaměřuje zejména na oblast práva trestního, korporátního a občanského.

 

Mgr. Eva Štauderová absolvovala v roce 2005 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
Od roku 1997 působila ve společnosti CE WOOD, a. s. na pozici správce majetkových účastí holdingu a později jako právník.
Od roku 2010 do 2014 členkou Zastupitelstva města Zlína a do roku 2011 členka rady v pozici 1. náměstkyně primátora Statutárního města Zlín.
Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v roce 2013 vykonávala samostatnou advokátní praxi se sídlem ve Zlíně. Od roku 2014 je společnicí Advokátní kanceláře Štauderová & Fojtová se sídlem ve Zlíně.
Svou praxi zaměřuje zejména na oblast insolvenčního a korporátního práva. Dlouhodobě usiluje o navrácení vlivu ve vodárenství zpět municipalitám.

Právní asistenti

Lucie Papežíková je studentkou 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.