Mgr. Eva Štauderová absolvovala v roce 2005 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
Od roku 1997 působila ve společnosti CE WOOD, a. s. na pozici správce majetkových účastí holdingu a později jako právník.
Od roku 2010 do 2014 členkou Zastupitelstva města Zlína a do roku 2011 členka rady v pozici 1. náměstkyně primátora Statutárního města Zlín.
Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v roce 2013 vykonávala samostatnou advokátní praxi se sídlem ve Zlíně. Od roku 2014 do 2019 byla společnicí Advokátní kanceláře Štauderová & Fojtová se sídlem ve Zlíně. Sdružení zaniklo úmrtím Mgr. Ing. Hany Fojtové.
Svou praxi zaměřuje zejména na oblast insolvenčního a korporátního práva. Dlouhodobě usiluje o navrácení vlivu ve vodárenství zpět municipalitám.